Αντιμετωπίζει οποιοδήποτε μέγεθος πουλί που λαμβάνει