Αφιερώνεται πάντοτε στους κυρίους που την πιπιλίζουν