Η γυναίκα κατάφερε να κάνει ένα μεγάλο πουλί σε δύο δευτερόλεπτα