Θέλει να έχει μεγάλα σχέδια τη νύχτα με το πουλί του