Με βοηθά να βγάζω το σπέρμα από τις μπάλες κάθε φορά