Ξέρει ότι δεν μπορώ να το βοηθήσω όταν τη βλέπω τόσο σέξι