Περίμενε να κάνει σεξ μαζί της για μεγάλο χρονικό διάστημα