Του αρέσει να σκατάει μόνο γυναίκες με μεγάλα στήθη