Το σχήμα του κάτω μέρους της είναι το πιο ευχάριστο